अन्तराष्ट्रिय थाहा पाउने अधिकार दिवस


09 April, 2015 -
सूचनाको व्यापक प्रचार प्रसार गरि यसको महत्व तथा प्रयोगको वारेमा आम नागरिकलाई सचेत गराउने उद्देश्यले यही आश्विन १२ गते तदनुसार सेप्टेम्वर २८ गते पर्न गएको अन्तराष्ट्रिय थाहा पाउने अधिकार दिवस (क्ष्लतभचलबतष्यलब िच्ष्नजत तय प्लयध म्बथ) को अवसरमा चितवननको सदरमुकाम भरतपुरको मालपोत चोकमा विविध कार्यक्रम हरु सञ्चालन गरियो । अन्तराष्ट्रिय थाहा पाउने अधिकार दिवसको बारेमा नागरिकमा जानकारी गराउदै अन्तराष्ट्रिय थाहा पाउने अधिकार दिवस मनाउने । आम नागरिकहरुलाई सूचनाको हकसम्वन्धि ऐन नियमावलीको वारेमा जानकारी गराउने । सूचना माग गर्न सकिने क्षेत्रको वारेमा आम नागरिकलाई जानकारी गराई सार्वजनिक महत्वको विषयमा आम नागरिकको चासो वृद्धि गराउने । नेपालमा सूचनाको हक प्रयोग गरि हासिल गरिएका उपलब्धिहरु सम्वन्धमा जानकारी गराउने । सूचना अधिकार केन्द्रमा नागरिकको पाहुँच बढाउने । नागरिकहरुले चाहेर पनि प्राप्त गर्न नसकेको सूचना माग्ने तथा दिलाउने प्रक्रियामा सहजिकरण गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।