सूचनाका हकका लागि सहायता शिविर


09 April, 2015 -
मिति २०७१ साल माघ १८ गते नवलपरासी जिल्लाको रजहर चोकमा, २३ गते अमरापुरी चोकमा, २५ गते गैडाकोटको कालिगण्डकी चोक र फल्गुण ४ गते मुकुन्दपुरमा सूचनाका हकका लागि सहायता शिविर सम्पन्न भएको छ। स्थानिय स्तरमा सूचनाको हकको व्यवहारिक प्रयोगलाई अभिवृद्धि गर्ने, सूचनाको हकको प्रयोग गरी सूचना प्राप्त गर्न उनीहरुलाई प्रेरित गर्नु, स्थानिय स्तरमा सूचनाको हकलाई अझ प्रभावकारी वनाउदै त्यँहा भएका स्थानिय समस्यालाई वाहिर ल्याई समाधानको प्रहृया अगाडी वढाउने मुख्य यद्देश्यका साथ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।