सूचनाको अधिकार सम्वन्धि जिल्ला स्तरिय अभिमुखीकरण कार्यक्रम


09 April, 2015 -
मिति २०७१ साल माघ २८ गते पाल्पा जिल्लाको पोखराथोक स्थित महिला उत्थान गाउँ समन्वय समितिको सभाहलमा सूचनाको हकका लागि जिल्ला स्तरिय अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । जिल्ला स्तरमा सार्वजनिक निकाय र तीनका अधिकारीहरुको सूचनाको हकको प्रचलनका सम्वन्धमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जिल्ला स्तरमा सूचनाको हकको व्यवहारिक प्रयोगलाई अभिवृद्धि गर्ने, सूचनाको हकको प्रयोग गरी सूचना प्राप्त गर्न उनीहरुलाई प्रेरित गर्नु, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको सरल र सहज पहुँच बनाउने मुख्य उद्देश्यका साथ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।